آرشیو برچسب: خاطره

۰۸آذر/۹۲

خاطرات تو

حافظه ام

هرروز از خاطرات خالی

روزهای آغشته با عطر تو

سنگین و سنگین تر می شود

و به

برهوت دستهایم

فخر می فروشد ….