آرشیو برچسب: ترور آیت الله املشی

۱۲فروردین/۹۵

نقش هاشمی در قائم مقامی منتظری

photo_2016-03-31_11-51-53مقدمه :
بخش های مهمی از تاریخ انقلاب نیاز به بازخوانی و تحلیل مجدد دارد. یکی از فرازهای مهم تاریخ انقلاب که نیازمند بازخوانی و تحلیل مجدد است، موضوع قائم مقامی آقای منتظری و نقش هاشمی در آن است.

پرده اول، انتخاب منتظری به قائم مقام رهبری:

علیرغم نهی صریح حضرت امام (ره) برای انتخاب آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری-آنحضرت بعدا در نامه ۱۳۶۸/۱/۶ با صراحت از آن یاد کردند-اما آقای هاشمی این موضوع را در دستور کار خبرگان قرار داده و عملا منتظری قائم مقام رهبری شد. در رابطه با نهی آقای هاشمی توسط حضرت امام (ره) نقل معتبری از حضرات آیات محمدی گیلانی و ری شهری و حتی اذعان خود آقای هاشمی وجود دارد.

پرده دوم، رهاسازی مهدی هاشمی معدوم :

به موازات تلاش برای قائم مقامی آقای منتظری، آقای رفسنجانی در پرده دوم سعی کرد، مهدی هاشمی معدوم (برادر داماد منتظری) را از اعدام برهاند. وی پس از دستگیری به ارتکاب چندین فقره قتل معترف شد که یکی از آنها به شهادت رسانیدن آیت الله ربانی املشی(دادستان کل کشور) با پودر سرطان بود. تاثیر مهدی هاشمی معدوم بر روی آقای منتظری آنچنان بود که ایشان را در مقابل حضرت امام (ره) قرار داد.

تحلیل و نتیجه گیری:

بی شک با وجود حضرت امام(ره) آقای هاشمی در مقامی نبوده که شخصا برای تعیین و تشخیص مصالح عالی نظام (رهبری آینده) تصمیم گیری نماید و این مهم، فرضیه مصلحت اندیشی وی را رد می کند.
به نظر می رسد آقای هاشمی در راستای خود مرکزپنداری با تلاش در موضوع قائم مقامی آقای منتظری، از یک سو سعی داشته کانون رهبری پس از امام را وامدار خود نماید و از سوی دیگر با رهانیدن مهدی هاشمی از اعدام، مؤثرترین عنصر بیت منتظری را مرهون خود سازد.
تحقق شرایط فوق، عملا آقای هاشمی رفسنجانی را به موثرترین فرد در بعد از رحلت امام(ره) تبدیل می کرد و ایشان می توانست از طریق مدیریت بر آقای منتظری، هویت انقلاب اسلامی را استحاله کند.