۲۴اسفند/۹۰
احمدی نژاد مجلس

احمدی نژاد در مجلس

احمدی نژاد مجلسبه نظر من اصلی ترین هدف مجلس از طرح سوال و پیگیری این موضوع قدرت نمایی و یا به تعبیری لجبازی با تیم دولت و شخص رئیس جمهور بود و نه مصالح مردم و نظام. این رو می شه از موضع گیری های اخیر نمایندگان و خصوصا آقایان مطهری و توکلی برداشت کرد. رئیس جمهور هم برای نیامدن به مجلس و جلوگیری از طرح سوال تمامی تلاش های خود را انجام داد که به نتیجه نرسید. لیک موضوعات ذیل از دیدگاه بنده قابل بررسی و اشاره است:

آیا طرح سوال بد است؟

طرح سوال از رئیس جمهور موضوعی بوده است که تاکنون در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. لیکن به نظر بنده انجام سوال از رئیس جمهور و پافشاری مجلس بر این موضوع _  به هر دلیل _ می تواند به نوعی به رشد و بلوغ سیاسی کشور در این گونه موارد و پاسخگویی های مسئولین کمک کند. البته در صورتی که کشور تغییر ساختار سیاسی بدهد و به سمت نظام پارلمانی برود موضوع سوال از شخص اول دستگاه اجرایی مانند سوال از وزرا به موضوعی عادی تبدیل خواهد شد.

احمدی نژاد به مجلس توهین کرد؟

            اگر به سابقه رفتارها و اخبار منتشر شده از مجلس و همچنین سخنان نمایندگان در سالهای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد _ خصوصا مجلس هشتم_ دقت کنیم درمی یابیم که سخنان احمدی نژاد در مجلس به گونه ای عقده گشایی بوده است. بنده ادبیات رئیس جمهور را در مجلس تائید نمی کنم ولی با بسیاری از موضوعات مطرح شده توسط رئیس جمهور _ خصوصا این موضوع که مجلسی که وقف دانشگاه آزاد را با اکثریت قاطع تصویب کرد در راس امور نیست_ موافق هستم. فعالیت این روزهای مجلس یاد آور همان مثال بیرون گود نشستن و گفتن لنگش کن است.

اشتباه استراتژیک مجلس:

             اشتباه مجلس در سوال شاید همسان دانستن شان رئیس جمهور و وزرا بود. مجلس در بسیاری از جلسات سوال و استیضاح وزرا شاهد لحن لطیف و دست پائین وزرا بوده است و شاید این توقع را نیز از رئیس دولت داشتند که با برآورده نشدن آن برافروخته و موضوع را بر نمی تابند.

همچنین گذشته رئیس جمهور در مناظره ها، مصاحبه ها با شبکه های خارجی و همچنین سخنرانی های خاص در سازمان ملل نشان می دهد که ایشان از هوش کلامی بسیار بالایی برخوردار بوده و توانایی تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر افراد دارد و بسیار راحت از چالش های اینچنینی برای خود فرصت می سازد و به بهترین شکل از این فرصت استفاده می نماید.

آیا استیضاح در دستور کار مجلس قرار می گیرد؟

             با توجه به نوع ترکیب مجلس و جبهه های متشکل شده در دوره انتخابات و همچنین با توجه به عدم همراهی عمومی مردم با این موضوع خصوصا در شهرستانها این موضوع دور از ذهن می باشد. از طرف دیگر بعید به نظر می رسد مجلس ریسک پذیرش سخنان صریح تر رئیس جمهور را برجان بخرد.

۲۴اسفند/۹۰

بسم الله

انسان را
همین انسان عاجز و محتاج را که به دل دردی به خود می پیچد و با نسیمی ملایم زکام می شود را
تنها و تنها نوشتن است که آرام می کند
و در این دنیای آهن و دروغ و چند رویی من به دنبال نایافتنی ها می گردم
تو نگرد ولی