آرشیو دسته: کوچه دلانه ها

مینیمال نوشت های من ….!

۲۴اسفند/۹۰

بسم الله

انسان را
همین انسان عاجز و محتاج را که به دل دردی به خود می پیچد و با نسیمی ملایم زکام می شود را
تنها و تنها نوشتن است که آرام می کند
و در این دنیای آهن و دروغ و چند رویی من به دنبال نایافتنی ها می گردم
تو نگرد ولی