آرشیو دسته: کوچه دلانه ها

مینیمال نوشت های من ….!

۱۳دی/۹۳

غربت

غربت

درد درختی ست

که آخرین برگهایش را

با خون دل به زمین بخشیده ست

به شوق برفی که

در قاب این زمستان خالی

در نگاه رهگذران، زیبایش کند ….