تمام نوشته های ﺑﯿﺪﻝ

۱۶اردیبهشت/۹۴

بمب‌های ساعتی در شهر

autoهمچنان که هر روز عمق نفوذ فرهنگ غربی و غیر سنتی در میان فرهنگ ایرانی و اسلامی مان بیشتر و بیشتر می‌شود و آمار ازدواج‌های منجر به جدایی رو به افزایش است، مسئله ازدواج مجدد افراد جدا شده از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. موضوعی که شاید بتوان عنوان داشت که در سایه تعداد بالای مجردین کشور مورد غفلت واقع شده است.
اگر چه نرخ پائین ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج آسیب‌های فراوان روحی، روانی و اجتماعی به همراه دارد، لیکن عدم توجه به سرنوشت افراد جدا شده بسیار خطرناک تر از موضوع افراد مجرد خواهد بود. چرا که افرادی که سابقه ازدواج و تاهل را دارند، به خوبی از بسیاری از موضوعات، نیازها و تعلقات جنس مخالف خود مطلعند و از طرف دیگر با توجه به تجربه زندگی گذشته، بسیاری از موضوعات و نیازهای خود را نیز به راحتی عنوان کرده و در صدد ارضای نیازهای خود بر می آیند.
در چنین شرایطی اگر مسئولین فرهنگی کشور، با برنامه ریزی مدبرانه سعی در تابو شکنی ازدواج مجدد را نداشته باشند، به راحتی افراد این دسته را به بمب های متحرک درون اجتماع تبدیل می کنند. بمب هایی که سلامت اجتماعی تمامی افراد جامعه را هدف گرفته و جامعه را دچار بیماری جنسی می کنند.